کد خبر:11642
پ
۱۳۹۳۰۳۳۰۱۳۵۱۵۱۵۹۱۳۰۴۳۱۸۴

سکوت خواص در اتفاقات اخیر گناهی نابخشودنی است/ دست دشمن برای همگان نمایان شده| گفت‌وگو با مظفر

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: سکوت هریک از خواص در این ماجرا، یک‌نوع رضایت‌دادن به همکاری براندازان است که گناهی نابخشودنی است؛ آبروی خواص به برکت انقلاب، اسلام و شهیدان است و باید در این مواقع حساس به میدان بیایند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: سکوت هریک از خواص در این ماجرا، یک‌نوع رضایت‌دادن به همکاری براندازان است که گناهی نابخشودنی است؛ آبروی خواص به برکت انقلاب، اسلام و شهیدان است و باید در این مواقع حساس به میدان بیایند.

فدراسیون صنعت نفت ایران