کد خبر:11580
پ
۱۴۰۰۰۲۰۱۱۳۳۰۴۲۸۸۲۲۶۱۰۱۴۴

ضرورت ظرفیت‌سازی برای مشارکت اقشار و جریان‌ها در بیان اعتراضات|بیانیه شورای وحدت

شورای وحدت در بیانیه‌ای عنوان کرد: ظرفیت‌سازی برای مشارکت سازنده اقشار مختلف جامعه و جریان‌های سیاسی به خصوص احزاب کشور درحوزه‌های مختلف حکمرانی با بیان نظرات، مطالبات و اعتراضات خود در چارچوب‌های قانونی موضوع مهمی است.

شورای وحدت در بیانیه‌ای عنوان کرد: ظرفیت‌سازی برای مشارکت سازنده اقشار مختلف جامعه و جریان‌های سیاسی به خصوص احزاب کشور درحوزه‌های مختلف حکمرانی با بیان نظرات، مطالبات و اعتراضات خود در چارچوب‌های قانونی موضوع مهمی است.

فدراسیون صنعت نفت ایران