کد خبر:15643
پ
۱۳۹۸۰۴۰۹۱۲۵۹۰۶۳۴۶۱۷۷۶۹۰۸۴

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان: حل دغدغه سربازی نخبگان و تعریف طرح پژوهشی جایگزین خدمت سربازی

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: برای حل دغدغه سربازی نخبگان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، طرح پژوهشی برای جایگزینی خدمت سربازی در دستگاه های مختلف تعریف می شود.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: برای حل دغدغه سربازی نخبگان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، طرح پژوهشی برای جایگزینی خدمت سربازی در دستگاه های مختلف تعریف می شود.

فدراسیون صنعت نفت ایران