کد خبر:16443
پ
۱۴۰۱۰۸۱۵۱۸۴۴۵۸۸۹۵۲۶۳۸۵۹۵۴

ماه عسل شازده با براندازها به پایان رسید؟

یاسمین پهلوی اعلام کرده است که همسرش (رضا پهلوی) در نشست بررسی راه‌های گذار از جمهوری اسلامی که در روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس در دانشگاه‌ استنفورد آمریکا برگزار خواهد شد، شرکت نخواهد کرد.

یاسمین پهلوی اعلام کرده است که همسرش (رضا پهلوی) در نشست بررسی راه‌های گذار از جمهوری اسلامی که در روزهای ۲۵ و ۲۶ مارس در دانشگاه‌ استنفورد آمریکا برگزار خواهد شد، شرکت نخواهد کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران