کد خبر:18609
پ
۱۴۰۰۰۸۰۸۱۶۰۷۱۳۲۷۵۲۳۹۳۴۹۷۴

محبی: دستگاه قضا با نقش‌آفرینان آشوب‌ها برخورد کند

نماینده سبزوار در مجلس گفت: دستگاه قضا باید با کسانی که از طریق سخنان ابهام آمیز و غیرمستند باعث فریب جوانان و اتفاقات ناگوار در کشور می‌شوند، برخورد کند.

نماینده سبزوار در مجلس گفت: دستگاه قضا باید با کسانی که از طریق سخنان ابهام آمیز و غیرمستند باعث فریب جوانان و اتفاقات ناگوار در کشور می‌شوند، برخورد کند.

فدراسیون صنعت نفت ایران