کد خبر:1629
پ
۱۳۹۶۰۱۱۴۰۸۵۴۲۹۳۶۸۱۰۴۳۳۲۹۴

واکنش ظریفیان به اظهارات اخیر زیباکلام؛ "به کجا چنین شتابان؟"

معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات در یادداشتی به اظهارات اخیر صادق زیباکلام که اخیرا گفته است “در دوران جوانی مشروب می‌خوردم”، واکنش نشان داد و نوشت، ذکر این سنخ از موضوعات از چه منطقی دفاع می‌کند؟!

معاون وزیر علوم در دولت اصلاحات در یادداشتی به اظهارات اخیر صادق زیباکلام که اخیرا گفته است “در دوران جوانی مشروب می‌خوردم”، واکنش نشان داد و نوشت، ذکر این سنخ از موضوعات از چه منطقی دفاع می‌کند؟!

فدراسیون صنعت نفت ایران