کد خبر:1890
پ
۱۳۹۸۱۱۲۰۱۹۰۶۴۵۹۹۶۱۹۶۳۳۵۱۴

ولایتی: حاج قاسم مهم‌ترین سرداری بود که پرچم احیای اسلام را برافراشت

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: حاج قاسم سلیمانی مهم‌ترین سرداری بود که پرچم احیای اسلام را برافراشت و مسلمانان را متوجه ارزش‌های اسلامی کرد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: حاج قاسم سلیمانی مهم‌ترین سرداری بود که پرچم احیای اسلام را برافراشت و مسلمانان را متوجه ارزش‌های اسلامی کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران