کد خبر:18161
پ
۱۴۰۲۰۲۲۵۱۶۱۵۲۵۳۴۶۲۷۵۸۱۶۵۴

پوستر دومین نمایشگاه جاذبه‌های تحصیل در ایران رونمایی شد

پوستر دومین نمایشگاه جاذبه‌های تحصیل در ایران با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون وزیرعلوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان رونمایی شد.

پوستر دومین نمایشگاه جاذبه‌های تحصیل در ایران با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاون وزیرعلوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان رونمایی شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران