کد خبر:11548
پ
۱۴۰۱۰۶۲۹۱۷۱۴۲۵۴۶۲۶۱۲۲۴۱۴

چند جمله با پدر مهسا امینی؛ کاش زودتر همه‌ی واقعیت را می‌گفتید و جان جوانان را به خطر نمی‌انداختید

مردم ایران حق دارند از آقای امجد امینی بپرسند که اگر دختر شما عزیز بود که حتماً همینطور بود، آیا برای جان دیگران همینقدر دغدغه قائل بودید؟

مردم ایران حق دارند از آقای امجد امینی بپرسند که اگر دختر شما عزیز بود که حتماً همینطور بود، آیا برای جان دیگران همینقدر دغدغه قائل بودید؟

فدراسیون صنعت نفت ایران