کد خبر:5279
پ
۱۳۹۶۰۲۱۰۱۴۰۸۰۱۵۱۵۱۰۶۸۱۳۶۴

یادداشت| نظرسنجی‌های نوین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها

“یکی از ویژگی‌های روش‌های نظرسنجی جدید اتکای آن‌ها به تحقیقات و پژوهش‌های آکادمیک است. کاربرد دانش مدل‌سازی و هوش مصنوعی در علم آمار باعث شده تا بسیاری از محدودیت‌های علم آمار برطرف شود.”

"یکی از ویژگی‌های روش‌های نظرسنجی جدید اتکای آن‌ها به تحقیقات و پژوهش‌های آکادمیک است. کاربرد دانش مدل‌سازی و هوش مصنوعی در علم آمار باعث شده تا بسیاری از محدودیت‌های علم آمار برطرف شود."

فدراسیون صنعت نفت ایران