کد خبر:1744
پ
۱۳۹۹۱۰۱۲۲۰۵۱۵۵۷۳۸۲۱۹۲۸۸۳۴

یادداشت| هزینه رویارویی علامه مصباح یزدی با لیبرالیسم دولتی

“علامه مصباح، یک خطّ معرفتیِ قوی و غیرقابل‌انکار است؛ او در قالبِ یک مکتبِ فکری، ماندگار و پابرجا شده و حذف‌شدنی و کنار نهادنی نیست.”

"علامه مصباح، یک خطّ معرفتیِ قوی و غیرقابل‌انکار است؛ او در قالبِ یک مکتبِ فکری، ماندگار و پابرجا شده و حذف‌شدنی و کنار نهادنی نیست."

فدراسیون صنعت نفت ایران