عکاس : ملیکا فرش فروش
پ
خوشنویسی

افتتاح موزه خوشنویسی ایران

موزه خوشنویسی ایران عصر امروز در خانه فولادوند با حضور محمد باقر قالیباف و اهالی خوشنویسی افتتاح شد.

منبع
خبرگزاری مهر