عکاس : مهدی پدرامخو
پ
خوزستان

سال نو مندائیان خوزستان

منبع
خبرگزاری مهر
کلیدواژه : سال نو