فهرست اعضا

انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران
انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي ايران
انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران
انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی
انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)
انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران
انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی
انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران
انجمن مدیریت کیفیت ایران
سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران
انجمن شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها