کد خبر:899
پ
۶۵۹__۵۸۵x540_mena-malek-salman
تلخندک

با توجه به نوع برخورد و مواضع مقامات عربستانی و کارشکنیهای آنها، امسال امکان انجام فریضه حج تمتع وجود ندارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران