کمیسیون ها

فدارسیون صنعت نفت ایران، در راستای اهداف خود دارای ۵ کمیسیون تخصصی به شرح زیر می‌باشد که به عنوان بازوهای اجرایی-عملیاتی هیات مدیره فعالیت می‌کنند:

۱- کمیسیون رگولاتوری

۲- کمیسیون تجاری سازی و نوآوری

۳- کمیسیون آینده پژوهی

۴- کمیسیون مسئولیت اجتماعی

۵- کمیسیون تصمیم سازی