کد خبر:11628
پ
۱۴۰۱۰۷۲۳۲۲۴۳۵۳۳۰۳۲۶۲۵۵۳۱۴

جزئیات ماجرای آتش‌سوزی زندان اوین/ منبع آگاه: زندان تحت کنترل است/ زندانیان کدام بندها با هم درگیر شدند؟

درگیری بین زندانی‌های محکومیت مالی و سرقت با ورود انتظامات تحت کنترل درآمد.

درگیری بین زندانی‌های محکومیت مالی و سرقت با ورود انتظامات تحت کنترل درآمد.

فدراسیون صنعت نفت ایران