کد خبر:6085
پ
۱۳۹۲۰۹۲۰۱۴۰۱۲۸۷۳۰۱۷۱۹۷۲۴

آمریکا ۱۶ بالگرد خریداری‌شده برای افغانستان را به اوکراین تحویل می‌دهد

اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرد که ۱۶ بالگرد خریداری‌شده از روسیه را که برای حکومت پیشین افغانستان بوده است به اوکراین می‌دهد.

اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرد که ۱۶ بالگرد خریداری‌شده از روسیه را که برای حکومت پیشین افغانستان بوده است به اوکراین می‌دهد.

فدراسیون صنعت نفت ایران