کد خبر:16073
پ
۱۴۰۱۱۲۲۰۱۸۳۷۰۹۸۴۲۷۲۱۱۲۰۴

اظهارنظر کارشناس داوری درباره گل آفساید سپاهان و اخراج مهاجم پرسپولیس

کارشناس داوری فوتبال کشورمان درباره گل آفساید سپاهان و اخراج مهاجم برزیلی پرسپولیس اظهارنظر کرد.

کارشناس داوری فوتبال کشورمان درباره گل آفساید سپاهان و اخراج مهاجم برزیلی پرسپولیس اظهارنظر کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران