کد خبر:16047
پ
۱۳۹۵۰۳۱۷۱۰۳۵۳۳۱۸۲۷۸۷۴۰۶۴

اعلام توافق ایران و عربستان در پکن؛ حذف آمریکا از مناسبات مهم غرب آسیا

خبر توافق نهایی ایران و عربستان برای احیای روابط دو جانبه پس از ۷ سال قطع رابطه و برگزاری مراسم امضای آن در روز جمعه در چین، تحولی است که روایت پشت پرده آن نشان دهنده تغییراتی بزرگ در مناسبات منطقه و رویدادهای جهانی است.

خبر توافق نهایی ایران و عربستان برای احیای روابط دو جانبه پس از ۷ سال قطع رابطه و برگزاری مراسم امضای آن در روز جمعه در چین، تحولی است که روایت پشت پرده آن نشان دهنده تغییراتی بزرگ در مناسبات منطقه و رویدادهای جهانی است.

فدراسیون صنعت نفت ایران