کد خبر:16450
پ
۱۴۰۲۰۱۰۲۰۸۵۲۴۲۳۹۲۷۲۷۸۹۶۴

افشاگری روسیه: آمریکا ۳۰۰ تن اورانیوم ضعیف‌شده علیه مردم عراق به‌کار برد

وزارت دفاع روسیه فاش کرد که آمریکا در جریان حمله به عراق و اشغال این کشور، صدها تُن اورانیوم ضعیف‌شده علیه عراقی‌ها به‌کار برد.

وزارت دفاع روسیه فاش کرد که آمریکا در جریان حمله به عراق و اشغال این کشور، صدها تُن اورانیوم ضعیف‌شده علیه عراقی‌ها به‌کار برد.

فدراسیون صنعت نفت ایران