کد خبر:11653
پ
۱۴۰۱۰۷۱۷۱۰۰۵۱۴۲۳۸۲۶۲۱۸۹۶۴

امروز در اردبیل چه خبر بود؟

چند تجمع سازمان‌یافته در برخی نقاط اردبیل تنها دستاورد دروغ‌پراکنی رسانه‌های ضدانقلاب به‌ویژه تلویزیون فارسی آل‌سعود بود.

چند تجمع سازمان‌یافته در برخی نقاط اردبیل تنها دستاورد دروغ‌پراکنی رسانه‌های ضدانقلاب به‌ویژه تلویزیون فارسی آل‌سعود بود.

فدراسیون صنعت نفت ایران