کد خبر:11384
پ
۱۴۰۱۰۷۱۳۱۶۴۶۱۰۲۸۸۲۶۲۰۱۵۷۴

برداشت اشتباه و تیتر غیردقیق برخی رسانه‌ها از مصاحبه رییس‌جمهور

برخی رسانه‌ها ساعتی قبل تیتر غیردقیق از مصاحبه رئیس جمهور درباره مهسا امینی زدند که بعد از آن با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اصلاح تیتر نادرست از مخاطبین خود پوزش خواستند.

برخی رسانه‌ها ساعتی قبل تیتر غیردقیق از مصاحبه رئیس جمهور درباره مهسا امینی زدند که بعد از آن با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اصلاح تیتر نادرست از مخاطبین خود پوزش خواستند.

فدراسیون صنعت نفت ایران