کد خبر:11554
پ
۱۴۰۱۰۶۲۸۲۰۲۲۴۳۵۶۹۲۶۱۱۸۱۵۴

بررسی حقوقی اقدامات وکیل خانواده مهسا امینی؛ ادعای «قتل» به التهابات دامن زد

یک وکیل دادگستری گفت: اینکه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی خودش را در جایگاه شخصی قرار داده که هم قاضی است و هم وکیل، نوعی “آنارشیسم حقوقی” و بدعتی بسیار خطرناک است.

یک وکیل دادگستری گفت: اینکه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی خودش را در جایگاه شخصی قرار داده که هم قاضی است و هم وکیل، نوعی "آنارشیسم حقوقی" و بدعتی بسیار خطرناک است.

فدراسیون صنعت نفت ایران