کد خبر:11463
پ
۱۴۰۱۰۳۰۲۱۶۲۸۵۵۵۴۶۲۵۳۷۶۵۱۴

بررسی دوفوریت لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در مجلس

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قرار دارد.

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قرار دارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران