کد خبر:10004
پ
۱۴۰۰۰۶۱۵۰۹۰۱۰۶۶۲۰۲۳۵۳۹۲۷۴

بورل: توافق هسته‌ای با ایران در مسیر پیشرفت است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه پاسخ آمریکا به نظارت و پیشنهادهای ایران را دریافت کرده است، گفت که پاسخ واشنگتن معقول است و توافق در مسیر پیشرفت است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه پاسخ آمریکا به نظارت و پیشنهادهای ایران را دریافت کرده است، گفت که پاسخ واشنگتن معقول است و توافق در مسیر پیشرفت است.

فدراسیون صنعت نفت ایران