کد خبر:16063
پ
۱۴۰۱۱۲۰۳۰۹۰۲۴۳۶۳۶۲۷۱۰۶۳۴۴

بیانیه وزارت خارجه در خصوص توافق از سرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

وزارت امور خارجه در خصوص توافق از سرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بیانیه‌ای صادر کرد.

وزارت امور خارجه در خصوص توافق از سرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بیانیه‌ای صادر کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران