کد خبر:5658
پ
۱۴۰۱۰۲۰۳۲۲۴۳۳۵۹۲۲۲۵۱۹۶۳۰۴

بیستمین اجتماع بزرگ مدافعان حرم

همزمان باسالروز شهادت امام علی(ع)، بیستمین مراسم اجتماع مدافعان حرم ، عصر امروز شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در میدان آئینی امام حسین(ع) برگزار شد.

همزمان باسالروز شهادت امام علی(ع)، بیستمین مراسم اجتماع مدافعان حرم ، عصر امروز شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ در میدان آئینی امام حسین(ع) برگزار شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران