کد خبر:5466
پ
۱۴۰۱۰۱۲۷۱۶۲۵۲۵۹۶۶۲۵۱۴۳۵۱۴

تمرین رژه بالگردی هوانیروز ارتش

تمرین رژه بالگردی هوانیروز ارتش به مناسبت ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در رمپ پروازی مرکزآموزش تکاور نزاجا پرندک برگزار شد.

تمرین رژه بالگردی هوانیروز ارتش به مناسبت ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در رمپ پروازی مرکزآموزش تکاور نزاجا پرندک برگزار شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران