کد خبر:11665
پ
۱۴۰۱۰۱۱۲۱۴۲۳۱۳۴۶۷۲۵۰۶۶۹۲۴

جزئیات صدای انفجار در برج میلاد

روابط عمومی برج میلاد توضیحاتی درباره صدای انفجار در محوطه این مجموعه ارایه کرد.

روابط عمومی برج میلاد توضیحاتی درباره صدای انفجار در محوطه این مجموعه ارایه کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران