کد خبر:6036
پ
۱۴۰۱۰۲۱۴۱۵۱۳۰۰۲۳۰۲۵۲۶۸۶۶۴

جنگ اوکراین و نمایان شدن خطاهای محاسبات نظامی ترکیه

ترکیه نه تنها در مورد خرید، بلکه درباره به کارگیری اس ۴۰۰ نیز دچار تناقض شده و در ماجرای جنگ اوکراین، شرایطی به وجود آمد که خطاهای مهم تیم اردوغان در ترکیب مسائل کلان دفاعی با محاسبات و منافع زودگذر را نمایان کرد.

ترکیه نه تنها در مورد خرید، بلکه درباره به کارگیری اس ۴۰۰ نیز دچار تناقض شده و در ماجرای جنگ اوکراین، شرایطی به وجود آمد که خطاهای مهم تیم اردوغان در ترکیب مسائل کلان دفاعی با محاسبات و منافع زودگذر را نمایان کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران