کد خبر:12054
پ
۱۴۰۱۰۸۰۷۲۲۵۱۴۰۶۲۲۲۶۳۳۴۸۲۴

داعش تصویر تروریست عامل حمله به حرم شاهچراغ را منتشر کرد

گروهک تروریستی داعش تصویر تروریست عامل حمله به زنان و کودکان در حرم شاهچراخ در شیراز را منتشر کرد.

گروهک تروریستی داعش تصویر تروریست عامل حمله به زنان و کودکان در حرم شاهچراخ در شیراز را منتشر کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران