کد خبر:9354
پ
۱۴۰۱۰۵۱۵۲۱۴۳۵۳۲۸۲۵۸۲۸۲۱۴

دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان

پس از دو سال وقفه به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا، دسته باشکوه حسینیه اعظم زنجان با خیل عظیم مردم از مسجد حسینیه اعظم زنجان به سمت آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم(ع) برگزار شد.

پس از دو سال وقفه به خاطر شیوع ویروس منحوس کرونا، دسته باشکوه حسینیه اعظم زنجان با خیل عظیم مردم از مسجد حسینیه اعظم زنجان به سمت آستان مقدس امامزاده سید ابراهیم(ع) برگزار شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران