کد خبر:7075
پ
۱۴۰۱۰۳۱۲۱۲۳۲۲۳۸۶۷۲۵۴۴۲۹۹۴

دهمین روز آواربرداری ساختمان متروپل

ساختمان ۱۰ طبقه متروپل ظهر روز دوم خردادماه در آبادان فرو ریخت. دردهمین روز پس از این حادثه تاکنون ۳۷ نفر جانباخته اند.

ساختمان ۱۰ طبقه متروپل ظهر روز دوم خردادماه در آبادان فرو ریخت. دردهمین روز پس از این حادثه تاکنون ۳۷ نفر جانباخته اند.

فدراسیون صنعت نفت ایران