کد خبر:8611
پ
۱۴۰۱۰۴۲۶۱۵۰۱۲۰۲۳۵۲۵۶۹۴۷۵۴

دیدار جالب دختر اهل سنت سنندجی و عاشق حاج قاسم با آیت‌الله رئیسی

سوشیانا قوامی دختر ۱۲ ساله اهل سنندج پیرو حضور وزیر آموزش و پرورش در استان کردستان در نامه‌ای به آقای رئیسی از رئیس‌جمهور می‌خواهد که با او دیدار کند. او در توصیف این دیدار می‌گوید: به من گفتند چون شما حافظ و اهل قرآن هستی برای من دعا کن.

سوشیانا قوامی دختر ۱۲ ساله اهل سنندج پیرو حضور وزیر آموزش و پرورش در استان کردستان در نامه‌ای به آقای رئیسی از رئیس‌جمهور می‌خواهد که با او دیدار کند. او در توصیف این دیدار می‌گوید: به من گفتند چون شما حافظ و اهل قرآن هستی برای من دعا کن.

فدراسیون صنعت نفت ایران