کد خبر:18282
پ
۱۴۰۲۰۲۱۴۰۸۳۹۳۹۶۰۶۲۷۵۱۰۹۱۴

زمزمه‌های «جنگ منجمد» در اوکراین؛ خنجر دیگر واشنگتن به کی‌یف

آمریکایی‌ها با مطرح‌کردن زمزمه احتمال ورود جنگ اوکراین به مرحله «نبرد منجمد» به‌دنبال پیگیری اهدافی هستند که از این جنگ به‌دنبال محقق کردن آنها هستند.

آمریکایی‌ها با مطرح‌کردن زمزمه احتمال ورود جنگ اوکراین به مرحله «نبرد منجمد» به‌دنبال پیگیری اهدافی هستند که از این جنگ به‌دنبال محقق کردن آنها هستند.

فدراسیون صنعت نفت ایران