کد خبر:6781
پ
۱۴۰۱۰۳۰۴۱۹۳۰۳۷۹۲۹۲۵۳۹۵۶۵۴

سرود سلام فرمانده در میدان شهرداری شیراز

مراسم اجرای سرود سلام فرمانده با حضور حداکثری و باشکوه نونهالان و نوجوانان دهه هشتاد و نودی و خانواده های آنها عصر امروز چهارشنبه ۴ خرداد جنب ارگ کریمخان زند و در میدان شهرداری شیراز اجرا گردید.

مراسم اجرای سرود سلام فرمانده با حضور حداکثری و باشکوه نونهالان و نوجوانان دهه هشتاد و نودی و خانواده های آنها عصر امروز چهارشنبه ۴ خرداد جنب ارگ کریمخان زند و در میدان شهرداری شیراز اجرا گردید.

فدراسیون صنعت نفت ایران