کد خبر:11172
پ
۱۴۰۱۰۷۰۵۲۱۳۹۳۳۸۹۲۲۶۱۶۶۳۰۴

عصبانیت شارلی ابدو از دستی که تصویر حاج قاسم را در سازمان ملل بالا برد

هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو که به انتشار کاریکاتورهای ضد اسلامی و توهین آمیز به ادیان الهی شهره است، در اقدام موهن جدیدی کاریکاتوری را علیه آیت‌الله رییسی منتشر کرده است.

هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو که به انتشار کاریکاتورهای ضد اسلامی و توهین آمیز به ادیان الهی شهره است، در اقدام موهن جدیدی کاریکاتوری را علیه آیت‌الله رییسی منتشر کرده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران