کد خبر:8840
پ
۱۴۰۱۰۵۰۱۱۵۳۷۳۵۷۸۳۲۵۷۲۳۹۹۴

عملیات جستجوی مفقودین سیل استهبان

در اثر جاری شدن سیل روز جمعه در تفرجگاه سلطان شهباز در مسیر رودخانه سد مخزنی رودبال حدفاصل شهرستان های داراب و استهبان استان فارس تاکنون ۲۱ نفر فوت شدند که تلاش امدادگران برای یافتن اجساد و مفقودین حادثه ادامه دارد.

در اثر جاری شدن سیل روز جمعه در تفرجگاه سلطان شهباز در مسیر رودخانه سد مخزنی رودبال حدفاصل شهرستان های داراب و استهبان استان فارس تاکنون ۲۱ نفر فوت شدند که تلاش امدادگران برای یافتن اجساد و مفقودین حادثه ادامه دارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران