کد خبر:11669
پ
۱۳۹۸۰۷۱۷۱۶۰۷۵۷۳۱۸۱۸۶۲۳۸۶۴

فردا؛ آغاز مرحله اصلی رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه با شعار «ایران مقتدر»

فرمانده نیروی زمینی سپاه از آغاز مرحله اصلی رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه از فردا با شعار ایران مقتدر خبر داد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه از آغاز مرحله اصلی رزمایش اقتدار نیروی زمینی سپاه از فردا با شعار ایران مقتدر خبر داد.

فدراسیون صنعت نفت ایران