کد خبر:16589
پ
۱۳۹۲۰۹۲۹۱۷۲۸۲۷۲۴۶۱۷۷۳۱۵۴

فیرات: ارزش طارمی ۲برابر تیم ماست/ از قدرت تیم ایران باخبر بودیم

سرمربی تیم ملی فوتبال کنیا گفت: می‌دانستیم که ایران تیم قدرتمندی است و برنامه این بود که از بازی‌سازی تیم ایران جلوگیری کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کنیا گفت: می‌دانستیم که ایران تیم قدرتمندی است و برنامه این بود که از بازی‌سازی تیم ایران جلوگیری کنیم.

فدراسیون صنعت نفت ایران