کد خبر:11524
پ
۱۴۰۱۰۶۲۹۱۷۱۴۲۵۴۶۲۶۱۲۲۴۱۴

فیلم اذعان مهم پدر مهسا امینی: ضربه‌ای به سر مهسا نخورده است

انتشار ویدیوی پدر مهسا امینی کنار پیکر فرزندش که تأیید می‌کند ضربه‌ای به سر او نخورده است.

انتشار ویدیوی پدر مهسا امینی کنار پیکر فرزندش که تأیید می‌کند ضربه‌ای به سر او نخورده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران