کد خبر:13215
پ
۱۴۰۱۰۹۱۷۱۲۴۹۵۹۹۹۰۲۶۶۱۵۲۶۴

فیلم// برشی از شخصیت "محسن شکاری" که صبح امروز به جرم محاربه اعدام شد

محسن شکاری که در جریان اغتشاشات سوم مهرماه در ستارخان بازداشت شده بود، صبح امروز به جرم محاربه اعدام شد.

محسن شکاری که در جریان اغتشاشات سوم مهرماه در ستارخان بازداشت شده بود، صبح امروز به جرم محاربه اعدام شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران