کد خبر:11590
پ
۱۴۰۱۰۷۲۱۱۵۰۱۲۸۴۱۱۲۶۲۴۴۲۷۴

فیلم// شیرین‌زبانی دختر خردسال در میان ماموران یگان‌ ویژه!

یک دختر خردسال در میان ماموران یگان‌ ویژه در حال شیرین‌زبانی است!

یک دختر خردسال در میان ماموران یگان‌ ویژه در حال شیرین‌زبانی است!

فدراسیون صنعت نفت ایران