کد خبر:11602
پ
۱۴۰۱۰۷۲۲۱۵۴۴۴۶۶۰۸۲۶۲۴۸۶۱۴

فیلم// گفت‌وگوی صمیمانه مأمور یگان ویژه با دختران دهه هشتادی

یک مأمور یگان‌ ویژه در گفت‌وگویی صمیمانه با دختران دهه هشتادی نسبت به رفتار آنان توصیه‌هایی را ارائه کرد.

یک مأمور یگان‌ ویژه در گفت‌وگویی صمیمانه با دختران دهه هشتادی نسبت به رفتار آنان توصیه‌هایی را ارائه کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران