کد خبر:18623
پ
۱۴۰۲۰۳۰۹۱۷۵۵۲۶۵۶۱۲۷۶۸۸۳۸۴

قدیمی‌ترین مسجد تهران با عمر ۸۰۰ ساله در منطقه ۱۴ قرار دارد

شهردار منطقه ۱۴ گفت: منطقه ۱۴ یکی از قدیمی‌ترین منطقه‌های شهر تهران است و یکی از قدیمی‌ترین مساجد شهر با نام مسجد بقیه‌الله با قدمت ۸۰۰ سال در این منطقه واقع شده است.

شهردار منطقه ۱۴ گفت: منطقه ۱۴ یکی از قدیمی‌ترین منطقه‌های شهر تهران است و یکی از قدیمی‌ترین مساجد شهر با نام مسجد بقیه‌الله با قدمت ۸۰۰ سال در این منطقه واقع شده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران