کد خبر:5920
پ
۱۴۰۰۰۲۲۱۱۰۳۲۵۸۵۲۳۲۲۷۴۰۵۸۴

مبلغ فطریه سال ۱۴۰۱ از سوی مراجع تقلید اعلام شد

دفتر مراجع تقلید میزان زکات فطره در ماه رمضان سال ۱۴۰۱ را اعلام کردند.

دفتر مراجع تقلید میزان زکات فطره در ماه رمضان سال ۱۴۰۱ را اعلام کردند.

فدراسیون صنعت نفت ایران