کد خبر:16075
پ
۱۴۰۱۱۲۲۰۱۶۰۲۴۰۰۰۲۷۲۱۰۱۰۴

مرد جوان دختر خاله‌اش را در شهرک اکباتان به قتل رساند

مرد جوانی که دختر خاله‌اش را در شهرک اکباتان به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

مرد جوانی که دختر خاله‌اش را در شهرک اکباتان به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران