کد خبر:14679
پ
۱۴۰۱۰۳۱۱۱۳۰۴۵۴۵۱۳۲۵۴۳۷۷۵۴

مشتریان خرید خودرو چگونه حساب وکالتی باز کنند؟

حساب وکالتی راهکاری است برای این که وجه مورد نیاز برای خریدها، مستقیماً از حساب بانکی شما برداشت شود.

حساب وکالتی راهکاری است برای این که وجه مورد نیاز برای خریدها، مستقیماً از حساب بانکی شما برداشت شود.

فدراسیون صنعت نفت ایران