کد خبر:6924
پ
۱۴۰۱۰۳۰۸۱۰۳۳۰۹۴۴۱۲۵۴۱۳۹۰۴

ملیکا دختر مینوشهری که در حادثه متروپل آبادان جان باخت

امتحانات نهایی برگزار شد اما ملیکا نبود. همکلاسی هایش امروز خاطراتش را با قاب عکس دوستشان مرور کردند

امتحانات نهایی برگزار شد اما ملیکا نبود. همکلاسی هایش امروز خاطراتش را با قاب عکس دوستشان مرور کردند

فدراسیون صنعت نفت ایران